Nadežda Tšufarina | NUKU

Nadežda Tšufarina

Amet: Publikuteenindaja

Töötab NUKUs
alates 2009. aastast

Auhinnad
NUKU teatri kolleegipreemia Majavaim ehk parim maja teenindav töötaja hooajal 2013/2014.